Lastenlääkärikoulutuksesta

Perinteisesti lastenlääkäreiksi erikoistuvien lääkäreiden koulutus on Suomessa perustunut työntekoon erityyppisissä työpisteissä, senioreiden vaikutukseen kierroilla, yhteistyöhön seniorin kanssa osastoilla, päivystyksissä ja kokouksissa sekä itsenäiseen toimintaan poliklinikassa ja päivystyksessä. Koulutus on painottunut pieniin lapsiin, ja monet ovat tutustuneet moniammatilliseen sairaalatyöhön. Suomessa on erikoislääkärikoulutuksessa pitkään ollut käytössä kansainvälisesti varsin ainutlaatuinen valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu, joka on otettu Suomessa käyttöön ensimmäisten maiden joukossa EU:ssa. Se on mahdollistanut tietyn teoreettisen minimitason tietämyksen arvioinnin ja myös eri yliopistosairaaloissa koulutettujen objektiivisen vertailun.

 

Erikoistuvan lääkärin lokikirja (luonnos kommentointia varten)

Lastentauteihin erikoistuvan lääkärin lokikirja on yksi oleellinen osa erikoistuvan lääkärin koulutuksen arviointia ja seurantaa. Lokikirjan on tarkoitus kattaa keskeiset oppimistavoitteet sekä runkokoulutuksen että eriytyvän koulutuksen osalta, mutta sen tavoite ei ole sisältää luettelonomaisesti kaikkia asioita lastentaudeista. Lokikirja on apuväline erikoistuvan lääkärin koulutuksen suunnittelussa, oman edistymisen seurannassa ja itsearvioinnissa sekä erikoislääkärikuulusteluun valmistautumisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää apuna henkilökohtaisen tuutorin ja erikoisalojen vastuukouluttajien kanssa pidettävissä koulutuskeskusteluissa.

 

Osana erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittämistä pyritään lokikirjan sisällön yhtenäistämiseen kansallisesti lastenklinikoiden välillä. Viittaan erikoislääkärikouluksen koordinaatiojaoksessa 15.2.2017 ja professori- ja ylilääkärikokouksessa 17.2.2017 Helsingin lääkäritalolla pidetyissä kokouksissa käytyyn keskusteluun erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittämisestä. Tämän pohjalta Suomen lastenlääkäriyhdistys tukee lokikirjan kehittämistä mahdollistamalla sen saatavuuden omien nettisivujensa kautta sekä yliopistosairaaloille että keskussairaaloille arvioitavaksi.

 

Palautteet ja kommentit lokikirjan osalta toivotaan sähköpostitse osoitteeseen sari.honkanen@tyks.fi.

 

Sari Honkanen, Erikoistuva lääkäri

Tyks, Lasten ja nuorten klinikka


Lataa lokikirja tästä linkistä