Yhdistyksen toiminta

Suomen Lastenlääkäriyhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta keskittyy lastentautien erikoislääkäreiden täydennyskoulutukseen.

Käytännössä koulutustilaisuuksien ohjelma soveltuu useimmiten myös jatkokoulutukseen. Jatkokoulutuksesta vastaavat yliopistojen tiedekunnat ja sitä kautta lastentautiopin professorit. Lastentautiopin professoreiden yhteenliittymä, Pediaxis, suunnittelee jatkokoulutuksen aihepiirit etukäteen. Lastenlääkäriyhdistyksen koulutusohjelmien sisältö noudattelee useimmiten Pediaxiksen jatkokoulutusta varten luomia linjoja.

Lastenlääkäriyhdistys tekee ja on tehnyt yhteistyötä mm. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa kehitettäessä uusia koulutusmuotoja perinteisen luento-opetuksen lisäksi. Tällä hetkellä luodaan Euroopan Yhteisön mallien mukaisia CME (Continuous Medical Education) -järjestelmiä. Oleellista on ajatus jatkuvasta täydennyskoulutuksesta, koulutuksen nimikirjasta ja koulutustilaisuuksien arvioinnista. Uutta on myös Lastenlääkäriyhdistyksen alulle panema lastenlääkäreiden portfoliokoulutus. Jokaisella lastenlääkärillä ajatellaan tulevaisuudessa olevan oma portfolionsa, koulutuksen nimikirjansa, johon ajan mittaan kertyy tietoa paitsi muodollisesta koulutuksesta, myös kehityskaaresta lastenlääkärinä.

Lastenlääkäriyhdistyksen koulutustilaisuuksien ohjelmat suunnitellaan koulutusvaliokunnan ja kulloisenkin paikallisen järjestäjän yhteistyönä. Kokouksia järjestetään useita kertoja vuodessa: säännölliset ovat vuosikokous helmikuun alussa Helsingissä, kevätkokouksen järjestäjinä toimivat vuoron perään muut kuin yliopistolliset lastenklinikat, ja Lastenlääkäripäivät syksyllä järjestävät vuorollaan yliopistolliset lastenklinikat. Koulutusta järjestetään myös 1 - 2 muuna ajankohtana ja nämä, usein alajaostojen järjestämät kurssit on tavallisesti nimenomaan suunniteltu myös jatkokoulutukseen soveltuviksi.

Yhdistys on mukana myös IPA:n (International Pediatric Association), UNEPSA:n (Union of National European Pediatric Societies and Associations), NPF:n (Nordisk Pediatrisk Förening) ja CESP:n (Confederation of European Specialists in Paediatrics) toiminnassa. Suomen lähialueiden pediatriaa tuetaan erityisesti.

 

Yhdistyksen vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat ovat luettavissa jäsenalueen arkistosta.